Intervisie - of in de plugin shop?

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen in hetzelfde vakgebied. Het doel van intervisie is de deskundigheid van de betrokkenen te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren. De professionele en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers staan hierbij centraal. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving zonder hiërarchie.

Scroll naar top