Wijzigen of opzeggen lidmaatschap - BOvV

Wil je lid worden?

Lid worden van onze beroepsorganisatie kun je wanneer je voldoet aan de voorwaarden zoals je kunt lezen op de volgende pagina. 

Gegevens wijzigen

Wijzigen van je gegevens doe je via je persoonlijke account in het PE systeem. Je persoonlijke inloggegevens heb je daarvoor al eerder via email ontvangen. Mocht je problemen hebben met inloggen stuur ons dan een bericht via info@bovv.nl of gebruik het formulier onder aan deze pagina.

Lidmaatschap opzeggen

Je kunt je lidmaatschap opzeggen door middel van een brief of via onderstaand formulier gericht aan het secretariaat van de BOvV. Vermeld daarbij je naam, lidmaatschapsnummer en de reden voor opzegging van het lidmaatschap. Je ontvangt na afmelding een bevestiging hiervan via het secretariaat.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Je dient je BOvV-lidmaatschap tenminste 4 weken vόόr het einde van het lopende kalenderjaar op te zeggen. Met andere woorden: uiterlijk op 3 december.

Scroll naar top
BOvV draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders