Algemene Voorwaarden - BOvV

Algemene Branche Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bepalingen waarin je belangrijke zaken als aansprakelijkheid, betaling, bedenkingstermijnen, garanties of klachtenafhandeling vastlegt in een overeenkomst. Deze overeenkomst sluit je met je klant of zakelijke opdrachtgever. Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten zowel jij als je klant hebben in jullie samenwerking.

Je bent als zelfstandige niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Verstandig is het wel. Zo kun je de risico’s die je als ondernemer loopt, inperken. Mocht er iets misgaan tussen jou en een klant of opdrachtgever, dan heb je een overeenkomst met afspraken waar je op kunt terugvallen.

Als beroepsorganisatie hebben we Algemene Voorwaarden laten opstellen door de firma Charlotte’s Law & Fine Prints B.V.. Aan de BOvV is licentie verleend om de door hen opgestelde Algemene Voorwaarden in sublicentie te geven aan onze leden. 

De licentie. Hoe werkt het?

Je mag als BOvV-lid deze Algemene Voorwaarden vanuit de BOvV als brancheorganisatie gebruiken voor je eigen bedrijfsvoering.  De sublicentie die we je verstrekken geldt gedurende de periode dat je daadwerkelijk een lidmaatschap bij de BOvV hebt. Je kunt zo op je website of in je communicatie vermelden dat op jouw diensten en producten de Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie gelden en deze aan je (potentiële) klant of opdrachtgever meegeven.

Het auteursrecht op de Algemene Voorwaarden ligt bij firma Charlotte’s Law & Fine Prints B.V. Het is uitdrukkelijk NIET TOEGESTAAN deze voorwaarden aan te passen of aan anderen dan potentiële klanten en cliënten te verstrekken. Wel is het toegestaan om in een aanvullend document aan te geven waar je ervoor kiest van de branche voorwaarden af te wijken. Let wel: de BOvV Algemene Voorwaarden zijn juridisch gecheckt op overeenstemming met Nederlands recht.  Als je zelf aanvullende voorwaarden schrijft, loop je de kans dat je niet meer aan de wet voldoet. Laat het dan altijd checken door een jurist.

Hieronder kun je de Algemene Voorwaarden downloaden. Op de eerste pagina is ruimte om je bedrijfsnaam, KvK nummer en contactgegevens toe te voegen. 

Werkwijze:

Stap 1: Download de algemene voorwaarden en sla op op je eigen PC.

Stap 2: Open het document en vul je gegevens in:

  • Naam
  • KvK nummer
  • Vestigingsplaats
  • Contactmogelijkheid 1
  • Contactmogelijkheid 2

Stap 3: Sla het document op onder een andere (je eigen ) naam.

Veel gestelde vragen

Hóe sluit ik een overeenkomst af met een opdrachtgever?
Hoe je afspraken maakt mag je in principe zelf weten. Er komt in principe een overeenkomst tot stand als er sprake is van een aanbod en aanvaarding. Het mag dus mondeling, maar dat is niet aan te raden. Het is dan achteraf moeilijk bewijzen wat er precies is afgesproken.
Een afspraak maken per e-mail mag ook. Ook dat geldt als een overeenkomst. Of een getekende overeenkomst. De ‘natte handtekening’ is wel altijd het best te bewijzen. Charlotte heeft hierover ook een blog geschreven, misschien handig om deze te lezen: https://www.charlotteslaw.nl/de-natte-handtekening/.

Valt onder een ‘Schriftelijk aanbod’ ook een product/dienstpagina op mijn website? (Art 3.1)
Zoals opgenomen in de definitie van ‘schriftelijk’, valt daar ook elektronische communicatie onder.

Wat wordt er bedoelt met ‘maar wel ermee instemt, of de indrukt wekt’? (Art 4.5)
Stel je hebt een Opdrachtgever die niet expliciet zegt “ik ben akkoord”, maar wel aan je vraagt of je het “volgende week dan alvast kan insturen” (of iets dergelijks). Als jij dan aan het werk gaat en je diensten oplevert, wil je niet achteraf nog dat de Opdrachtgever niet betaalt omdat hij/zij “nooit expliciet akkoord heeft gegeven”. Het beschermt dus in de gevallen dat de Opdrachtgever onduidelijk akkoord geeft, of jou aan het werk zet zonder expliciet “akkoord” te hebben gegeven. In zo’n gevallen kun je hierop terugvallen.

Ik snap artikel 4.4. niet. Kun je dit verduidelijken?
Met betrekking tot artikel 4.4: deze is van toepassing in de gevallen dat bijvoorbeeld op je website besteld wordt door iemand die toch niet kan betalen, of bijvoorbeeld door iemand die niet bevoegd blijkt een overeenkomst aan te gaan, et cetera. In zulke gevallen kan je dan nog onder de overeenkomst uit omdat die nog niet tot stand is gekomen.

Wat wordt er bedoeld met ontbindingsrecht? (art 7.8)?
Het houdt in dat een consument binnen 14 dagen de overeenkomst mag ontbinden, zonder daarvoor een reden op te hoeven geven. Dit is een bepaling uit het consumentenrecht, dus hieraan moet je als ondernemer voldoen tegenover een consument bij een overeenkomst op afstand. Tegenover zakelijke opdrachtgevers geldt dit niet.
Als een consument dus online iets van je afneemt (product of dienst), moet je diegene de mogelijkheid geven hier vanaf te zien binnen 14 dagen na ontvangst van het product (in geval van producten) of binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst (in geval van diensten). Als een consument daarvoor kiest, zul je dus het aankoopbedrag moeten terugstorten en zal de consument het product moeten terugsturen.
Let wel op: dit moet een ondernemer ook op zijn website vermelden. Als dat niet gebeurt, is de ‘bedenktijd’ niet 14 dagen, maar 1 jaar. Je moet dus duidelijk op de website vermelden dat er recht van ontbinding bestaat en dat de consument dus 14 dagen de tijd heeft om te ontbinden. Meld je dit niet, dan krijgt de consument automatisch één jaar de tijd. Verder moet je vooraf duidelijk vermelden voor wiens rekening de kosten van de retourzending komen. De consument mag niet voor verrassingen komen te staan.

Hoe zit het precies met de uitzonderingen op het ontbindingsrecht? (art. 7.8)
Artikel 7.8 zijn de wettelijke uitzonderingen op het ontbindingsrecht. Als dus sprake is van een van die producten, mag je het ontbindingsrecht uitsluiten. In andere gevallen mag dat niet. Je moet wel altijd op je website vermelden dat op dat product het ontbindingsrecht uitgesloten is, je mag dat niet achteraf pas melden.
a. Dit zijn ‘op maat gemaakte’ producten. Keuze uit standaardafmetingen en standaard afbeeldingen is overigens niet op maat gemaakt. Maar producten waar bijvoorbeeld een naam op geprint wordt, is een op maat gemaakt product.
Bij “onherroepelijk vermengd” (d) moet je bijvoorbeeld denken aan meel waarvan een cake is gebakken. Dan kun je die meel niet meer terugsturen.
Denk bij (f) aan digitale inhoud, zoals Apps of e-books. Eigenlijk alle digitale inhoud die niet via een CD of DVD wordt geleverd. Wel moet je dan tijdens de bestelling toestemming vragen voor directe levering en moet je de consument vragen om afstand te doen van zijn bedenktijd.
Denk bij (g) aan verhuur van accommodaties, catering, of andere diensten die betrekking hebben op vrijetijdsbesteding, zoals tickets, evenementen of reizen.

Wat als ik mijn lidmaatschap beëindig bij de BOvV?Hoe zit het dan met gebruik van deze Algemene Voorwaarden? (Art. 13.1)
Dit artikel is van toepassing als een ondernemer niet meer lid is van de BOvV en dus de BOvV AV niet meer gebruikt. In dat geval zal hij/zij andere algemene voorwaarden krijgen en zullen de afspraken dus wijzigen.

Kan en mag ik zelf wijzigingen of aanvullingen aanbrengen op de algemene BOvV branche voorwaarden?
Als je als ondernemer zelf wijzigingen aan gaat brengen in de algemene voorwaarden dan zijn het natuurlijk niet meer de officiële BOvV branchevoorwaarden (die binnen de hele branche hetzelfde zijn). Bovendien loop je de kans dat er dan dingen veranderd worden waardoor er niet meer aan de wet wordt voldaan (bijvoorbeeld m.b.t. het ontbindingsrecht). Het is dus af te raden.
Aparte afspraken kunnen beter gemaakt worden in een afzonderlijke overeenkomst of bijvoorbeeld door deze apart per e-mail af te spreken. Daarin kun je dan ook prijs opnemen, of een looptijd.

Scroll naar top
BOvV draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders