Klachten procedure - BOvV

De klachtenprocedure

Hoe gaat het in zijn werk?

Ondanks dat onze leden hun uiterste best doen zo zorgvuldig en professioneel mogelijk te handelen, kan het onverhoopt gebeuren dat er een geschil is ontstaan waar je samen met ons lid niet uitkomt. Omdat wij kwaliteit en verantwoording bovenaan in ons vaandel hebben staan, zou je kunnen overwegen om een klacht in te dienen. Daarvoor kun je terecht bij onze klachtencommissie. 

Klachtencommissie

Onze klachtencommissie bestaat uit 3 vrijwilligers die geen enkel belang hebben bij de uitkomst van hun bemiddeling en daarvoor geen enkele vergoeding ontvangen. De commissie heeft als doel te bemiddelen en het geschil tussen jou en ons lid zo goed mogelijk te helpen oplossen. 

Termijn en toestemming

Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid kun je hieronder het klachtenformulier downloaden en mailen naar Info@bovv.nl. Dat kan gedurende de looptijd van je traject of nog binnen een redelijke termijn na afloop ervan. Tevens dien je toestemming te geven dat de klachtencommissie jouw dossier inziet. Vink daarvoor het betreffende vinkje aan. 

Na indiening van het klachtenformulier ontvang je een ontvangstbevestiging van onze klachtenfunctionaris.

Scroll naar top
BOvV draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders