De BOvV - BOvV

Waar wij voor staan

De BOvV gelooft in het beroep van de BOvV vitaliteitsprofessional. Door mensen te leren hoe ze vitaler worden, kunnen ze meer uit het leven én zichzelf halen! Dit is het specialisme van de vitaliteitsprofessionals die bij ons aangesloten zijn. We geloven dat de BOvV vitaliteitsprofessional dé specialist is als het gaat om het aanleren van vitale vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om met hoop, vertrouwen, kracht en energie in het leven te staan.

Onze visie

Wij zien een toenemende behoefte aan het leren van vaardigheden om in een wereld met grote uitdagingen, veel verleidingen en hoge druk niet alleen te overleven, maar ook een goed leven te leiden. Daardoor is er een toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige vitaliteitsprofessionals.

Een BOvV vitaliteitsprofessional helpt en ondersteunt bij het creëren van dit goede leven en stelt altijd het belang van de cliënt voorop, handelt ethisch en integer en levert de hoogste kwaliteit gebaseerd op onderbouwing en verantwoording.

Om vitaliteitsprofessionals optimaal te ondersteunen heeft de BOvV drie pijlers:

  1. Kwaliteitsbewaking
  2. Belangenbehartiging
  3. Beroepspromotie

Onze missie

De BOvV vitaliteitsprofessionals optimaal en duurzaam succesvol laten zijn.

De vitaliteitsprofessional is optimaal en duurzaam succesvol wanneer zij of hij als vitale ondernemer met een gezonde onderneming zo veel mogelijk cliënten zo goed mogelijk kan helpen.

Onze waarden en normen

Om de begeleiding naar vitaliteit verder te professionaliseren is de BOvV in 2012 opgericht als onafhankelijke beroepsorganisatie. Als bevlogen en betrokken vereniging stáán we voor kwaliteit en gáán we voor verbinding en samenwerking:

Staan voor kwaliteit 
We stellen als belangrijke voorwaarde dat
onze professionals handelen naar het beste wetenschappelijke bewijs en altijd verantwoording af kunnen leggen over hetgeen ze doen. Bevlogen als we zijn, doen we op deze kwalitatieve norm geen concessies.

Samen gaan voor vitaliteit
We hechten grote waarde aan het werken vanuit verbinding. Samen bereik je meer dan alleen. Onze betrokken professionals delen eenzelfde hart voor het vak, waarin het belang van de cliënt altijd voorop staat. We zoeken graag de samenwerking op met professionals in de zorgketen of het bedrijfsleven, die de mens centraal stellen.

Onze doelen en taken

Om onze missie te realiseren hebben we ons als beroepsorganisatie drie hoofddoelen en een aantal hoofdtaken gesteld, te weten:

Doelen
• Promotie en ontwikkeling van de beroepsgroep ‘vitaliteitsprofessional’
• Belangenbehartiging van onze vitaliteitsprofessionals
• Kwaliteitsbewaking en beroepsethiek van de beroepsuitoefening

Taken
We verwijzen consumenten en zorgprofessionals door naar onze aangesloten Vitaliteitsprofessionals. We verzorgen presentaties binnen de zorgketen en het bedrijfsleven om de toegevoegde waarde van ons beroep toe te lichten. We leggen contacten met instanties en bedrijven, waarbinnen onze vitaliteitsprofessionals hun beroep kunnen uitoefenen. Tevens zijn we betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe vitaliteitsprojecten, waaraan onze vitaliteitsprofessionals kunnen deelnemen.

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter: Paul Rijnierse
Penningmeester: Sandra Djukanovic-Wolbers
Secretaris: Corine Karssen
Algemeen bestuurslid: Christi Jansman
Algemeen bestuurslid: Cora de Kievid
Algemeen bestuurslid: Janine Grothauzen

Paul Rijnierse
Sandra Djukanovic-Wolbers
Corine Karssen
Christi Jansman
Cora de Kievid
Janine Grothauzen
Scroll naar top
BOvV draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders