“Léven en meer uit het leven halen kun je leren!
Wij hebben de professionals in huis om mensen daarbij te helpen.”

De BOvV

De BOvV gelooft in het beroep van de BOvV vitaliteitsprofessional. Door mensen te leren hoe ze vitaler worden, kunnen ze meer uit het leven én zichzelf halen! Dit is het specialisme van de vitaliteitsprofessionals die bij ons aangesloten zijn. We geloven dat de BOvV vitaliteitsprofessional dé specialist is als het gaat om het aanleren van vitale vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om met hoop, vertrouwen, kracht en energie in het leven te staan.

Onze visie

Wij zien vitaliteit als de fysieke, mentale en emotionele vrijheid hebben om meer uit jezelf en uit het leven te halen. Vitaliteit is voor ons losgekoppeld van leeftijd en gezondheid.

Vitaal door het leven gaan is niet vanzelfsprekend. We leven in een snelveranderende wereld waarin onze vitaliteit continu uitgedaagd wordt en onder druk staat. Veel mensen kampen met stress en klachten rondom hun mentale, fysieke en/of emotionele welzijn. Dit belemmert de vitaliteit.

In Nederland is er een breed aanbod aan zorgverleners. Mensen vinden het moeilijk om de juiste zorgprofessional te kiezen. We zien dat verleende zorg soms minder effectief is, wanneer het bij de cliënt ontbreekt aan (motivatie voor) een vitale levensstijl.

Onze missie

De BOvV wil het voor iedereen in Nederland mogelijk maken om meer uit het leven te halen door kwalitatieve vitaliteitsprofessionals bekend en beschikbaar te maken. Dat is wat ons drijft.

De begeleiding naar meer vitaliteit zien wij als een specialisme door de unieke integrale combinatie van leefstijl- én lifecoachinterventies, die concreet invulling geeft aan het biopsychosociale model van Engel. Het is meer dan leefstijlbegeleiding alleen. De BOvV helpt vitaliteitsprofessionals hoe ze zich goed in de markt kunnen positioneren.

We dromen van een Nederland waarin de consument, de zorgprofessional, de zorgverwijzer en het bedrijfsleven de weg naar de BOvV vitaliteitsprofessionals weet te vinden.

Onze waarden en normen

Om de begeleiding naar vitaliteit verder te professionaliseren is de BOvV in 2012 opgericht als onafhankelijke Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). Als bevlogen en betrokken vereniging stáán we voor kwaliteit en gáán we voor verbinding en samenwerking:

Staan voor kwaliteit 
We stellen als belangrijke voorwaarde dat
onze professionals handelen naar het beste wetenschappelijke bewijs en altijd verantwoording af kunnen leggen over hetgeen ze doen. Bevlogen als we zijn, doen we op deze kwalitatieve norm geen concessies.

Samen gaan voor vitaliteit
We hechten grote waarde aan het werken vanuit verbinding. Samen bereik je meer dan alleen. Onze betrokken professionals delen eenzelfde hart voor het vak, waarin het belang van de cliënt altijd voorop staat. We zoeken graag de samenwerking op met professionals in de zorgketen of het bedrijfsleven, die de mens centraal stellen.

Onze doelen en taken

Om onze missie te realiseren hebben we ons als beroepsorganisatie drie hoofddoelen en een aantal hoofdtaken gesteld, te weten:

Doelen
• Promotie en ontwikkeling van de beroepsgroep ‘vitaliteitsprofessional’
• Belangenbehartiging van onze vitaliteitsprofessionals
• Kwaliteitsbewaking en beroepsethiek van de beroepsuitoefening

Taken
We verwijzen consumenten en zorgprofessionals door naar onze aangesloten Vitaliteitsprofessionals. We verzorgen presentaties binnen de zorgketen en het bedrijfsleven om de toegevoegde waarde van ons beroep toe te lichten. We leggen contacten met instanties en bedrijven, waarbinnen onze vitaliteitsprofessionals hun beroep kunnen uitoefenen. Tevens zijn we betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe vitaliteitsprojecten, waaraan onze vitaliteitsprofessionals kunnen deelnemen.

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter: Jasper Lievense
Penningmeester: Mickey van der Laan
Secretaris: Paul Gielen
Algemeen bestuurslid: Paul Rijnierse
Algemeen bestuurslid: Harro Hilgeman
Algemeen bestuurslid: Ilona de Haas

Jasper Lievense
Mickey van der Laan
Paul Gielen
Paul Rijnierse
Ilona de Haas
Harro Hilgeman
Scroll naar top