Ons kloppend hart

Wij professionals zijn dagelijks druk met ons beroep ‘mensen meer leven te geven’. We helpen hen met vele vitaliteits- en stressgerelateerde zaken. En dat willen we ook echt goed doen. Dáár klopt ons hart voor!

Ben jij een vitaliteitsprofessional?

Samen gaan voor kwaliteit

De BOvV begrijpt dat als geen ander en wil je erbij helpen en het je makkelijker maken zodat jij met een gerust gevoel en volledige focus je beroep kan uitoefenen. De BOvV beoogt als een warm bad voor je te zijn. Een plek waar je kunt netwerken, sparren en van elkaar leren. Een plek waar je heen kunt met al je vragen omtrent je beroepsuitoefening. En praktische ondersteuning vindt op het gebied van je ondernemerschap.

Bij ons maak je deel uit van een bevlogen en betrokken groep professionals, die goed zijn in hun vak, onderscheidend zijn op de vitaliteitsmarkt door hun kwaliteit en unieke aanpak, die staan voor hun beroep en gaan voor een vitaler Nederland.

Zo doen we dat

Daarom bieden we je actuele marketingtrainingen, workshops en lezingen aan en zorgen we voor sparringpartners van gelijk niveau. We komen op voor jouw belangen, verzorgen presentaties binnen de zorgketen en het bedrijfsleven om de toegevoegde waarde van je beroep toe te lichten. We leggen contacten met instanties en bedrijven, zodat je daar je beroep kunt uitoefenen. We ontwikkelen i.s.m. Chivo nieuwe vitaliteitsprojecten, waaraan je kunt deelnemen. We regelen aantrekkelijke verzekeringen en leveren juridisch gecontroleerde contracten. Kortom we staan je bij met raad en daad.

De voordelen van het lidmaatschap

Het lid worden van de BOvV kent vele voordelen. We zetten ze allemaal even op een rij voor je.

Algemeen

Kwaliteitsmerk en -register

Je mag het BOvV-logo als kwaliteitsmerk voeren. Hiermee onderscheid je je in de markt. Je wordt opgenomen in BOvV kwaliteitsregister voor vitaliteitsprofessionals op de BOvV website met een link naar je eigen website.

Events

Je hebt toegang tot verschillende events, zoals de jaarlijkse ledendag met lezingen, ruimte voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling. Nieuw dit jaar zijn ook de netwerkborrels.

Loopbaanmogelijkheden

De BOvV heeft relaties met bedrijven in de markt, die regelmatig BOvV vitaliteitsprofessionals inschakelen voor hun diensten en opdrachten

Community

Als lid maak je deel uit van een nieuwe, actieve en bevlogen beroepsgroep. Je staat er niet alleen voor. Zo is er een Facebookgroep waar we elkaar online ontmoeten en waar je veilig al je vragen kunt stellen.

Inspraak

Je hebt stemrecht bij de Algemene Ledenvergadering en kunt zo invloed uit oefenen op de koers van de BOvV.

Kennis & kwaliteit

Intervisie

Je kunt deelnemen aan intervisiegroepen waarbij je kunt sparren en overleggen met collega’s ten behoeve van je eigen ontwikkeling.

Webinars & cursussen

Je ontvangt korting op of speciale aanbiedingen van (online) cursussen betreffende je ondernemerschap of aanverwante beroepszaken (denk aan marketing cursussen of reanimatiecursussen)

Buddytraject

Ga een buddytraject aan, alwaar je als starter gekoppeld wordt aan een ervaren collega om zo te leren in de praktijk of vice versa.

Bedrijfsvoering

Voorbeeldcontracten

Je hebt toegang tot verschillende juridich gecontroleerde contracten en sjablonen die je helpen op te starten en het je makkelijker maken, zoals algemene voorwaarden en ZZP freelance contract.

Klachtenbehandeling

De BOvV kent een klachtenprocedure waar jij en je cliënt terecht kunnen, mocht er een geschil ontstaan

Verzekeringen

Je hebt toegang tot een aantrekkelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mét beroepsclausule speciaal voor BOvV leden.

Profilering & communicatie

Communicatiemiddelen

Je kunt gebruikmaken van kant-en-klare brochures en presentaties.

Klachtenbehandeling

De BOvV kent een klachtenprocedure waar jij en je cliënt terecht kunnen, mocht er een geschil ontstaan

Gevelbordjes & naamstickers

Je kunt tegen kostprijs een mooi bordje met logo van de BOvV aanschaffen ten behoeve van je kwaliteitsuitstraling.

Wanneer kun je lid worden?

Ben je vitaliteitsprofessional en overtuigd geraakt van de vele lidmaatschapsvoordelen en wil je met ons een verschil maken en ‘Nederland tot léven brengen’? Dan nodigen we je van harte uit, als je aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:

Voorwaarden
Je dient te beschikken over:

  • Een diploma van een geaccrediteerde opleiding die minder dan een jaar oud is.
  • Een diploma van een geaccrediteerde opleiding ouder dan 12 maanden mét aantoonbare goedgekeurde bijscholing van recentere datum.

Geaccrediteerde opleidingen en bijscholingen
Tot op heden zijn alleen de volgende opleidingen en bijscholing geaccrediteerd.

  • Chivo Vitaliteitscoach (opleiding)
  • Chivo Vitaliteitstherapeut (opleiding)
  • Chivo Alunet (bijscholing)

Als BOvV-vitaliteitsprofessional verwachten we dat je verantwoording kunt afleggen voor je interventies. De BOvV heeft daarom de eis dat opleidingen hetgeen ze onderwijzen, kunnen en willen onderbouwen met valide wetenschappelijk bewijs (best-evidence based) en uitgaan van adviezen en interventies met de minste aannames. Tot op heden blijken nog geen andere opleidingen volledig aan die eis tegemoet te kunnen of willen komen.

Wat vragen we van jou?
Naast scholing en jaarlijkse permanente bijscholing via een bovenstaande geaccrediteerde opleiding verwachten we dat je, als BOvV vitaliteitsprofessional, je houdt aan onze gedragscode. En dat je herkenbaar het BOvV logo als kwaliteitsmerk voert op je website en briefpapier. Voor de overige regels, richtlijnen en afspraken verwijzen we graag naar de reglementen en gedragscode.

Aspirant lid worden
Indien je een module bij Chivo succesvol hebt afgerond kun je al aspirant lid worden. Je dient dan binnen 3 jaar het diploma vitaliteitscoach of vitaliteitstherapeut te halen. Je aspirant lidmaatschap wordt dan omgezet in volwaardig lidmaatschap. Als aspirant lid heb je geen stemrecht op de Algemene Leden Vergadering, kun je geen verzekeringen via de BOvV afnemen en word je nog niet vermeld in het landelijke kwaliteitsregister. Wel kun je gebruik maken van alle documenten en andere diensten aangeboden in de BOvV shop.

NB. Gezien de strenge eisen kan lid worden uitsluitend op persoonlijke titel en niet als organisatie. Binnen een organisatie kunnen uiteraard wel BOvV vitaliteitscoaches en -therapeuten werkzaam zijn.

Wat zijn de kosten?

De jaarlijkse contributie is normaliter €180,- per jaar. Op de Algemene Leden Vergadering (2019) is besloten de kosten voor het lidmaatschap op jaarbasis, lopend van 1-1 tot 31-12, voor 2020 op 130,- euro te houden. Als je gedurende het jaar lid wordt zal naar rato van de nog te volgen maanden van 2020 de contributie berekend worden. Voor aspirant leden zijn de kosten 65,- per jaar. Er is ook de mogelijkheid om de contributie, middels automatisch incasso, per maand te betalen. Dat wordt dan wel € 140 op jaarbasis  (ivm extra administratiekosten) en komt neer op € 11,25/maand.

Aanvragen lidmaatschap

Ben je vitaliteitsprofessional, overtuigd geraakt van de vele lidmaatschapsvoordelen en voldoe je aan de voorwaarden? Wil je met ons een verschil maken en ‘Nederland tot léven brengen’? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Wijzigen of opzeggen?

Wil je je lidmaatschap opzeggen of wijzigen, dan kan dat via onderstaande knop. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Je dient je BOvV-lidmaatschap tenminste 4 weken vόόr het einde van het lopende kalenderjaar op te zeggen. Met andere woorden; uiterlijk op 3 december.
Scroll naar top