Het lidmaatschap - BOvV

Ons kloppend hart

Wij professionals zijn dagelijks druk met ons beroep ‘mensen meer leven te geven’. We helpen hen met vele vitaliteits- en stressgerelateerde zaken. En dat willen we ook echt goed doen. Dáár klopt ons hart voor!

Zo doen we dat

Daarom bieden we je actuele marketingtrainingen, workshops en lezingen aan en zorgen we voor sparringpartners van gelijk niveau. We komen op voor jouw belangen, verzorgen indien gewenst presentaties binnen de zorgketen en het bedrijfsleven om de toegevoegde waarde van je beroep toe te lichten. Onze leden delen vaak hun contacten met instanties en bedrijven, om elkaar over mogelijke kansen te informeren. We ontwikkelen i.s.m. Chivo nieuwe vitaliteitsprojecten, waaraan je kunt deelnemen. Ook bieden we je allerlei informatie en standaard juridische documenten die je kunt gebruiken voor jouw onderneming. We bieden supervisie- en intervisie mogelijkheden. Kortom we staan elkaar bij met raad en daad.

De voordelen van het lidmaatschap

Het lid worden van de BOvV kent vele voordelen. We zetten ze allemaal even op een rij voor je.

Algemeen

Kwaliteitsmerk en -register

Wanneer je voldoet aan onze kwaliteits- en scholingseisen mag je het BOvV-logo als kwaliteitsmerk voeren. Hiermee onderscheid je je in de markt. Je wordt dan opgenomen in BOvV kwaliteitsregister voor vitaliteitsprofessionals op de BOvV website met een link naar je eigen website.

Events

Je hebt toegang tot verschillende events, zoals de jaarlijkse ledendag, ruimte voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling. 

Loopbaanmogelijkheden

De BOvV legt waar mogelijk relaties met organisaties die graag werken met vitaliteitsprofessionals voor hun diensten en opdrachten (bijv. Ideeplein).

Community

Als lid maak je deel uit van een nieuwe, actieve en bevlogen beroepsgroep. Je staat er niet alleen voor. Zo is er een online communitygroep, en dit wordt e-connect, waar we elkaar online ontmoeten en waar je veilig al je vragen kunt stellen. Ook organiseren we als daar behoefte aan is samenwerksessies. Veel van onze leden hebben elkaar gevonden in het samen ondernemen in verschillende samenwerkingsvormen.

Inspraak

Je hebt stemrecht bij de Algemene Ledenvergadering en kunt zo invloed uit oefenen op de koers van de BOvV.

Kennis & kwaliteit

Intervisie

Je kunt deelnemen aan supervisie- en intervisiegroepen waarbij je kunt sparren en overleggen met collega’s ten behoeve van je eigen ontwikkeling.

Buddytraject

Ga een buddytraject aan, alwaar je als starter gekoppeld wordt aan een ervaren collega om zo te leren in de praktijk of vice versa. Heb je interesse? Stuur een e-mail naar info@bovv.nl 

Bedrijfsvoering

Voorbeeldcontracten

Je hebt toegang tot verschillende juridich gecontroleerde contracten en sjablonen die je helpen op te starten en het je makkelijker maken, zoals algemene voorwaarden en ZZP freelance contract.

Klachtenbehandeling

De BOvV kent een klachtenprocedure waar jij en je cliënt terecht kunnen, mocht er een geschil ontstaan

Verzekeringen

Je hebt toegang tot een aantrekkelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mét beroepsclausule speciaal voor BOvV leden.

Profilering & communicatie

Communicatiemiddelen

Je kunt gebruikmaken van kant-en-klare brochures en presentaties.

Klachtenbehandeling

De BOvV kent een klachtenprocedure waar jij en je cliënt terecht kunnen, mocht er een geschil ontstaan

Gevelbordjes & naamstickers

Je kunt tegen kostprijs een mooi bordje met logo van de BOvV aanschaffen ten behoeve van je kwaliteitsuitstraling.

Wanneer kun je lid worden?

Ben je vitaliteitsprofessional en overtuigd geraakt van de vele lidmaatschapsvoordelen en wil je met ons een verschil maken en ‘Nederland tot léven brengen’? Je kan lid worden van onze BOvV als je bezig bent met afronding van het 1e jaar (Vitaliteitskundige).

Voorwaarden voor inschrijving in ons PE-systeem

Het PE-systeem is een systeem waar al onze professionals met diploma en bijscholing (Alunet) in geregistreerd staan. Voordelen zijn:

  • Makkelijker en sneller naar elkaar verwijzen
  • Vindbaar zijn voor externen. Denk hierbij aan bedrijfsleven, zorg, sociaal domein, onderwijs, particulieren, etc.

Om je te registeren in het PE-systeem, dien je te beschikken over:

  • Een diploma Vitaliteitskundige van Chivo welke minder dan een jaar oud is.
  • Een diploma van een Vitaliteitskundige van Chivo ouder dan 12 maanden mét aantoonbare goedgekeurde bijscholing van recentere datum.

Opleidingen en bijscholingen
Het gaat om de volgende opleidingen:

  • Chivo Vitaliteitskundige
  • Chivo Klinisch Vitaliteitskundige
  • Chivo Vitaliteitskundige Leiderschap 
  • Chivo Alunet (bijscholing)

Als BOvV-vitaliteitsprofessional verwachten we dat je verantwoording kunt afleggen voor je interventies. De BOvV heeft daarom de eis dat opleidingen hetgeen ze onderwijzen, kunnen en willen onderbouwen met valide wetenschappelijk bewijs (best-evidence based) en uitgaan van adviezen en interventies met de minste aannames. Tot op heden blijken nog geen andere opleidingen volledig aan die eis tegemoet te kunnen of willen komen.

Wat vragen we van jou?
Naast scholing en jaarlijkse permanente bijscholing via een bovenstaande geaccrediteerde opleiding verwachten we dat je, als BOvV vitaliteitsprofessional, je houdt aan onze gedragscode. En dat je herkenbaar het BOvV logo als kwaliteitsmerk voert op je website en briefpapier. Voor de overige regels, richtlijnen en afspraken verwijzen we graag naar de reglementen en gedragscode.

Lid worden
Indien je het eerste jaar aan het afronden bent voor Vitaliteitskundige, kun je al  lid worden van de BOvV. Je kunt nog geen verzekeringen via de BOvV afnemen en word je nog niet vermeld in het landelijke kwaliteitsregister (PE-systeem). Wel kun je gebruik maken van de andere voordelen die je terug kunt vinden aangeboden in onze besloten ledenomgeving op deze website (de shop).

Opname in het landelijke BOvV kwaliteitsregister
Om zichtbaar te worden in ons kwaliteitsregister dien je de opleiding Chivo Vitaliteitskundige, Klinische Vitaliteitskundige of Vitaliteitskundige Leiderschap met een diploma te hebben afgesloten. Vervolgens dien je jaarlijkse permanente educatie te volgen en de certificaten daarvan te overleggen via ons register. Daarnaast verwachten we dat je, als BOvV geregistreede vitaliteitsprofessional, je houdt aan onze gedragscode. En dat je herkenbaar het BOvV logo als kwaliteitsmerk voert op je website en briefpapier. Voor de overige regels, richtlijnen en afspraken verwijzen we graag naar de reglementen en gedragscode.

NB. Gezien de strenge eisen kan lid worden uitsluitend op persoonlijke titel en niet als organisatie. Binnen een organisatie kunnen uiteraard wel BOvV Vitaliteitskundige, Klinische Vitaliteitskundige of Vitaliteitskundige Leiderschap werkzaam zijn.

Wat zijn de kosten?

De jaarlijkse contributie is normaliter €180,- per jaar. Op de Algemene Leden Vergadering (2022) is besloten de kosten voor het lidmaatschap op jaarbasis, lopend van 1-1 tot 31-12, voor 2023 op 95,-  vast te stellen. Als je gedurende het jaar lid wordt betaal je tot 1 juli het volledige contributiebedrag. Word je na 1 juli lid dan bedraagt de contributie voor het resterende kalenderjaar 50,-.

Aanvragen lidmaatschap

Ben je vitaliteitsprofessional, overtuigd geraakt van de vele lidmaatschapsvoordelen en voldoe je aan de voorwaarden? Wil je met ons een verschil maken en ‘Nederland tot léven brengen’? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Wijzigen of opzeggen?

Wil je je lidmaatschap opzeggen of wijzigen, dan kan dat via onderstaande knop. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Je dient je BOvV-lidmaatschap tenminste 4 weken vόόr het einde van het lopende kalenderjaar op te zeggen. Met andere woorden; uiterlijk op 3 december.
Scroll naar top
BOvV draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders